Bevlogenheid van medewerkers belangrijk?

“Vroeger was alles anders”. Dit hoor ik ouderen en werknemers en werkgevers van bepaalde leeftijd vaak zeggen. Ik vraag dan altijd wát er zo anders was en of die tijd echt beter was. Daar krijg ik dan verschillende antwoorden op. Het leuke is dat we dan meestal direct een interessant gesprek hebben. Een antwoord dat ik vaak hoor is dat men ‘vroeger’ lang bij een werkgever bleef. Mijn ouders hebben ook bijna 40 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt. Daar is in principe ook niets mis mee. Zij hebben het naar hun zin gehad bij hun werkgever.

Vroeger was je in dienst bij een werkgever en je deed gewoon wat er gevraagd werd. In de loop van de jaren is men steeds mondiger geworden en wordt er meer verwacht van de werknemer, maar wordt er zeker ook wat (terug) verwacht van de werkgever. De werknemer dient tegenwoordig multi-inzetbaar te zijn, over te werken wanneer dat nodig is. Het welbekende ‘stapje extra doen’. Je kunt dus stellen dat er meer gevraagd wordt van de huidige werknemer. Maar hoeveel kun je vragen van een werknemer? En iedere werknemer (persoon) is uniek. Dat betekent dus maatwerk.

Het is dan ook niet gek dat er in de huidige tijd steeds meer gelet wordt op het welzijn (toestand waarin het geestelijk, lichamelijk en sociaal goed met je gaat, Nederlands woordenboek). Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat men tegenwoordig langer moet doorwerken. Was 65 de pensioengerechtigde leeftijd, dat is nu 67. Waarbij er rekening gehouden moet worden dat deze leeftijd nog wel meer opgeschroefd kan worden naar 70 jaar. Als we uitsluitend even naar dit gegeven kijken is het niet raar dat we dan meer letten op ons welzijn. Als we dan langer moeten doorwerken is het wel zo prettig dat we dit kunnen doen in een goede gezondheid en met plezier. Het welzijn kan vrij worden vertaald naar het begrip ‘bevlogenheid’.  Anders is het, voor velen, lastig vol te houden. Uiteraard zijn er veel meer factoren van belang bij het langer doorwerken en is het tevens functie afhankelijk. Soms is het bijvoorbeeld fysiek onmogelijk om in die bepaalde functie door te werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Ook al is die persoon nog zo ‘bevlogen’.

Het maatwerk waarover in de eerste alinea wordt gesproken kan onder andere worden ingevuld door in gesprek te gaan en te blijven met de werknemer is daarbij erg belangrijk. Dat kan tijdens functioneringsgesprekken, maar dit kan uiteraard ook een kort dagelijks gesprek zijn. Als er frequent een goede dialoog is tussen werknemer en werkgever zullen beide partijen hier baat bij hebben. Een tevreden werknemer levert namelijk meer toegevoegde waarde aan de organisatie.

Voor meer informatie over dit onderwerp en andere onderwerpen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid kunt u met ons contact opnemen.

 
 
   « Meer Nieuws...