Bedrijfs-opleidingen grote impact op bedrijfs-resultaat!

De Europese Unie wil met ‘Leven Lang Leren’ de inzetbaarheid van werknemers en het concurrentievermogen van bedrijven verhogen.
Technologische ontwikkelingen, globalisering en robotisering hebben een enorme impact op onze manier van werken. Er worden steeds hogere eisen aan de vaardigheden van werknemers gesteld. Het objectief van een ‘Leven Lang Leren’ is dat elke werknemer, gedurende zijn hele loopbaan, toegang heeft tot opleiding, om zo snel op veranderingen te kunnen inspelen. 

Het investeren in bedrijfsopleiding blijft het ondergeschoven kind van het bedrijfsbeleid. Uit cijfers blijkt echter dat investeren in het opleiden en trainen van medew erkers rendement oplevert. Het concurrentievermogen van een bedrijf in de  EU berust niet op lage lonen maar op de combinatie van innovatie, wetenschap en het investeren in menselijk kapitaal. Het opleiden en bijscholen van werknemers zorgt voor een hogere motivatie en een bredere kennis, met betere bedrijfsresultaten als gevolg. 

Wat is het beste? Een bedrijfseigen opleiding? Incompany opleiden of extern opleiden? De keuze hangt af van het doel van de opleiding. We maken een verschil tussen bedrijfseigen-, externe- en in-company opleidingen. Een bedrijfseigen opleiding wordt door het bedrijf zelf voorbereid en uitgevoerd, waardoor de leerstof meteen toepasbaar is.
Het voordeel van extern opleiden is dat je profiteert van de kennis en de ervaring van de trainer en sneller weet wat er bij de concurrentie leeft. Het nadeel is dat een trainer de cultuur en de opleidingsdoelen van je bedrijf niet goed kent. Bij in-company opleidingen wordt de leerstof afgestemd op de opleidingsdoelen van de organisatie. De Verenigde Staten kiest resoluut voor deze vorm van opleiden en ook Europa is aan een inhaalbeweging bezig. Nadeel van deze vorm van opleiden is soms het prijskaartje. Dit is wel afhankelijk van de wensen en keuzen die het bedrijf maakt.

 
   « Meer Nieuws...