Aan de docenten van (grafi)media opleidingen!

Een jaar geleden informeerden wij jullie over ons Europese EKFI-project, waarvoor wij subsidie hebben ontvangen om een internetplatform te ontwikkelen om leermiddelen en onderzoeksmateriaal uit te wisselen. Wij doen dit samen met (hoge)scholen en universiteiten uit België, Estland, Griekenland, Spanje en een software ontwikkelaar uit Nederland.

Wat en voor wie?

Het EKFI-project is in december 2018 gestart met als doelstelling: het creëren van een uitwisselingsplatform, het faciliteren van innovatief leer- en onderzoeksmateriaal, het in kaart brengen van de competentiebehoeften (gebruiker) en het matchen van deze behoeften met de geschikte leer- / onderzoeksmodule(s). Het platform wordt via internet gefaciliteerd. Doelgroepen zijn: MBO’s, HBO’s, universiteiten, MKB's, ondernemers, sectororganisaties, sociale partners in de creatieve industrie, met name de communicatie sector.

Hoe?

Inmiddels is het platform in concept gebruiksklaar en wordt momenteel door de deelnemende (hoge)scholen getest. Het is een database voor leermiddelen en onderzoeksmateriaal, dat geüpload wordt.  Met behulp van een ‘intake module’ wordt het materiaal beschreven en beoordeeld op  onderwijsniveau. Ook zal er een waarde worden bepaald en worden toegekend aan het geüploade materiaal, volgens een ruilsysteem. Met het ruilsysteem kunnen (leer)middelen rechtstreeks worden ingewisseld voor ander materiaal, zonder gebruik te maken van geld. Het platform werkt dus met een soort van kredietsysteem.

Ekfi.eu is online

Het platform is inmiddels gepubliceerd en dus bereikbaar. Ga naar https://ekfi.eu/ en kijk alvast wat er opstaat. Op dit moment worden er dagelijks leermiddelen geüpload. De zoekfunctie en het ruilsysteem zijn nog niet operationeel, maar daar wordt nu in het project hard aan gewerkt.

Onze vraag

Wellicht heeft jullie opleidingsinstituut leermiddelen of onderzoeksrapporten die je wilt ruilen tegen ander materiaal of ben je bereid om het materiaal met anderen te delen. In beide gevallen vragen wij je om met ons contact op te nemen.

Informatie en bijeenkomst

Om de website toe te lichten en meer uitleg te geven en vragen te beantwoorden organiseren wij een korte online sessie medio mei a.s.. Deze duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Meer informatie over het project is te vinden op de Engelstalige EKFI-website: www.ekfiproject.com

Vragen en aanmelden

Voor vragen en aanmelden, neem gerust contact met ons op! Stivako: 020 5435670 of per e-mail info@stivako.nl.

 

 
   « Meer Nieuws...