Wijzigingen in ontslagrecht: de actuele stand van zaken

Met ingang van 1 juli 2015 heeft het ontslagrecht behoorlijk ingrijpende wijzigingen ondergaan. Ook is er nogal wat veranderd in de positie van de flexwerker.

Voor U als grafische ondernemer is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden. Daarnaast is inmiddels steeds meer duidelijk over hoe rechters met de nieuwe wet omgaan.

Om u te kunnen informeren over de laatste ontwikkelingen, hebben de juristen van het Dienstencentrum (Marion de Ruijter, Linda Gorte en Margreeth Colenbrander) een workshop ontwikkeld over dit thema.

Tijdens de workshop zullen de juristen van het Dienstencentrum u inlichten over de actuele ontwikkelingen binnen het ontslagrecht en wordt aan de hand van praktische voorbeelden duidelijkheid verschaft over de ins en outs van de wijzigingen. Ook is er ruimschoots de gelegenheid