Strategisch denken binnen het MKB-bedrijf

Ondernemingen werken in een continu veranderende omgeving en “Regeren is vooruitzien”, een bekend gezegde. Alleen met een goed doordacht plan kan een verantwoorde sprong naar de toekomst gemaakt worden. Al helemaal als je te maken hebt met een wispelturige economie. En dat hebben we: het zijn turbulente tijden, waarin de technologie, marktomstandigheden en de klantwensen sterk aan verandering onderhevig zijn.

Beslissingen maken alleen maar op basis van ‘onderbuikgevoel’ is een gevaarlijke strategie geworden. Planmatig onderbouwen van beslissingen is dus noodzakelijk. Willen overleven in deze sterk veranderende (economische) tijden vraagt om een strategische houding van de directie en het verspreiden van de strategie tot op het onderste niveau van de organisatie. Het wijzigen van een houding in de bedrijfsvoering van alleen maar ‘doen’ naar denken en doen’; de bakermat van Excellent Ondernemen en Strategisch bedrijfsbeleid.

In de grafimediabranche is nog steeds weinig structurele aandacht voor strategie. Doordat het jarenlang goed ging in de wereld van de drukkerijen en de orders vanzelf binnenkwamen hoefden ondernemers zich niet druk te maken over de continuïteit van hun bedrijf. De tijden zijn echter veranderd, orders lopen terug en omzetten dalen. De concurrentie uit andere regio’s of door nieuwe communicatie-oplossingen neemt toe, dit heeft tot gevolg dat er veel bedrijven failliet gaan. Veel bedrijven voelen dan ook de noodzaak om te gaan nadenken over hun toekomst en stuiten daarmee op het onderwerp: strategie.

Waarom juist deze strategische opleiding?

  • Deze opleiding richt zich geheel op het managementteam van een organisatie en zal gericht zijn in het vinden van de overeenkomsten en verschillen tussen de teamleden. Alleen met consensus kan verder gewerkt worden aan een betere ondernemingsstrategie. “Alle MT-neuzen moeten dezelfde kant op staan”.
  • Via deze opleiding krijgen de deelnemers de mogelijkheid met praktisch blauwdrukmateriaal strategische analyses uit te voeren. Hierbij wordt aandacht besteed aan het scherp analyseren van sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen.
  • Na de analysefase zal aandacht besteedt worden aan het verankeren van de opgedane kennis in bedrijf. De deelnemers gaan aan de slag met het leren vormgeven van een bedrijfskundig managementsysteem, de basis voor latere verkoop- en marketingactiviteiten.

Modules

De opleiding bestaat uit de volgende lesmodules:

Module 1: de Omgevingsanalyse: leer scherp je omgeving in je op te nemen en je hieraan te meten. Via toepassing van de online-tool “De BedrijfsWijzer” gaan de deelnemers hun eigen bedrijf leren spiegelen aan de externe omgeving (DESTEP).

Module 2: BedrijfsRisicoAnalyse: leren uitvoeren van een generalistische Bedrijfs Risico Analyse (BRA), dat de opstap is naar een meer gerichtere analyse per managementthema. Weet voor welke uitdagingen uw bedrijf staat. Nu en in de toekomst. Ken uw krachten en zwakheden. Ken uw risico’s en kansen.

Module 3: Stakeholdersanalyse: hoewel klanten vaak als belangrijkste externe stakeholder worden gezien wil niet zeggen dat er geen andere belangrijke belanghebbenden bestaan. Via deze module leren de deelnemers op een holistische manier kijken naar hun interactie met hun omgeving.

Module 4: Integreren van kennis: na kennis te hebben opgedaan via de verschillende analyses, daar afspraken over te hebben gemaakt, is het zaak om gemaakte afspraken binnen de eigen organisatie te verankeren. Alleen dán kan het strategisch beleid voor de lange termijn verankerd worden.

Module 5: Continue verbeteren: efficiënter worden in je gedrag door jezelf en anderen te beoordelen en bij te sturen.

Studiebelasting

  • Lessen: je volgt 6 bijeenkomsten gedurende een studieperiode van 12 weken. In de schoolvakanties zijn geen lessen. 
  • Zelfstudie: naast de lessen moet je rekening houden met ca. 2-3 uren per module studiebelasting voor het maken van opdrachten, het voorbereiden en voor de zelfstudie modules.  

Toelating

Er is geen minimaal vooropleidingsniveau voor deze opleiding vastgesteld.

Inschrijven?

Klik op de datum in de kalender om het inschrijfformulier te openen. Niet al onze opleidingen, trainingen en workshops staan continue gepland. Staat er geen kalender of datum vermeld, neem dan contact op met Stivako voor meer informatie: info@stivako.nl.

Kalender

Momenteel zijn er geen data beschikbaar.
 


Aanmeldingsformulier

Met dit inschrijfformulier kun je jezelf aanmelden voor opleidingen en trainingen bij Stivako.

 

Cursus gegevens

Startdatum --
Einddatum --
Soort
Prijs
Duur opleiding
Locatie
 

Gegevens deelnemer

 
  
  
  
Man Vrouw
  
  
  
  
  
  
  

Opleidingsgegevens


 

Bedrijfsgegevens


 
  
  
 
 

Opmerkingen


 
  

  

Ondertekening


Door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden en ons privacy beleid, ga je akkoord met de door jouw ingevoerde gegevens. Je krijgt direct een email toegestuurd met een bevestigingslink. Jouw aanvraag wordt verwerkt zodra jij de link heeft aangeklikt.

 
Ik accepteer de Algemene Voorwaarden, ons privacy beleid en ben ouder dan 16 jaar.