Praktisch op weg met de Arbo RI&E

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie.

Voor velen van ons is het reeds een bekende term geworden. Elke bedrijf met personeel moet namelijk een inventarisatie (laten) uitvoeren welke (mogelijke) risico’s in het bedrijf kunnen voorkomen en de arbeidsomstandigheden in gevaar kunnen brengen. De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van optimale arbeidsomstandigheden ligt bij de werkgever. Maar werkgevers, werknemers en de overheid hebben een groot gezamenlijk belang en eigen verantwoordelijkheid bij goede arbeidsomstandigheden.  

Voor velen van ons blijft de vraag: ‘Hoe zorg ik dat de Arbo RI&E praktisch wordt ingericht en optimaal aansluit op de praktijk?’

Deze workshop geeft antwoord op deze vraag aan de hand van vele handvaten. Een Arbo RI&E die goed aansluit op de praktijk wordt het beste gewaardeerd. Arbozaken worden nog vaak als kostenpost gezien. Echter een actief arbobeleid is ook een investering in mensen, goed voor de bedrijfsvoering en de positie op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk voor een iedere werkgever om op een praktisch wijze om te gaan met de Arbo RI&E en een aansluitend beleid op uit te voeren.     

Inhoud Workshop

Deze workshop besteedt aandacht aan het praktisch opstellen van een Arbo RI&E. Daarnaast behandelen we het wettelijke kader en de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.

Onderwerpen

  • Arbowet en Arbo RI&E
  • Verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers
  • Inrichten van de Arbo RI&E
  • Uitvoeren van de Arbo RI&E
  • Plan van aanpak  

Voor wie?

De workshop is geschikt voor iedereen die te maken krijgt met de uitvoering en onderhoud van de Arbo RI&E en een taak heeft binnen de Arbeidsomstandigheden beleid.   

Certificaat

Na afsluiten van de workshop ontvangt de deelnemer een certificaat. Dit certificaat is een persoonlijk bewijs van deelname. 

Waar, wanneer en kosten

Deze workshop wordt gegeven op aanvraag voor € 149,- p.p. bij Stivako op Schiphol-Rijk, van 16.00 tot 19.00 uur. De workshop wordt ook Incompany gegeven. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stivako via 020-5435670 of e-mail: info@stivako.nl