Schrijf nu in!

Milieucoordinator

Om milieubeleid binnen een grafmediabedrijf goed te regelen is het noodzakelijk dat milieu breed wordt gedragen in alle lagen van de organisatie. Een milieucoördinator is voor directie een belangrijke adviseur bij het vormgeven van het milieubeleid en assistentie bij de uitvoering hiervan. Door Stivako wordt in samenwerking met het Dienstencentrum een vijftal praktische workshops georganiseerd, samen vormen zij de cursus milieucoördinator (in 5 modulen)

Modules

Module 1: Milieuwet- en regelgeving: deze workshop geeft antwoorden op de vragen: welke wet- en regelgeving is op het gebied van milieu voor een grafisch bedrijf relevant? Wanneer is deze van toepassing? En hoe kan op praktische wijze worden voldaan aan de vereisten?

Module 2: Milieubeleid: om van een goed werkend milieuzorgsysteem te kunnen spreken dient een bedrijf een duidelijk milieubeleid te hebben. Dat wil zeggen dat milieuzorg met beide benen op de grond, vanuit de praktijk, binnen een organisatie geïntegreerd dient te worden in harmonie met de zorg voor arbeidsomstandigheden en kwaliteit.

Module 3: Gevaarlijke stoffen: milieuverantwoordelijk werken houdt in dat milieuverontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt. De meeste risico's komen voort uit het gebruik van gevaarlijke stoffen. Verantwoord inkopen, opslag, omgang en afvoer zijn hierbij vereiste.

Module 4: Interne auditing en milieucontrole: leer een interne audit en directie beoordeling voor te bereiden, werken met verschillende auditmethodes en terugkoppeling te geven aan de mensen die zijn geaudit.

Module 5: Directie beoordeling: leer een interne audit voor te bereiden, werken met verschillende auditmethodes en terugkoppeling te geven aan de mensen die zijn geaudit.

Examen 

Deelnemers kunnen facultatief het examen Arbocoördinator afleggen (kosten €50,-). Het grote voordeel van deelname aan het examen is dat je bij een goed resultaat een certificaat van de cursus krijgt. Je zou dan optioneel door kunnen leren voor het diploma KAM-coordinator.

Inschrijven is niet meer mogelijk!

Wellicht is er een andere datum beschikbaar? Neem contact met ons op.Man Vrouw
  
  
  
 

Ondertekening

 
Ik ga akkoord met het Privacy beleid en ben ouder dan 16 jaar. .