Arbocoordinator, specialisatie veiligheid

Veilig werken in de praktijk

Veilig werken in de praktijk is niet alleen een verantwoordelijkheid van de werkgever maar vooral ook voor de werknemer op zijn werkplek. De vraag is of medewerkers zich voldoende bewust zijn van hun eigen veiligheid en hun eigen gedrag met betrekking tot die veiligheid.

Om het veiligheidsdenken van medewerkers op de werkvloer te stimuleren, is het belangrijk om  met elkaar kennis te delen over veiligheid, gezondheid en welzijn. Door middel van de ‘Leren van elkaar’-methode in combinatie met safety checks, leren de medewerkers van diverse bedrijven op een praktische wijze wat veiligheid, gezondheid en welzijn inhoudt, hoe safety checks binnen het eigen bedrijf ingezet kunnen worden en krijgen ze inzicht in hoe anderen hiermee omgaan. Hierdoor leren bedrijven van elkaar hoe zij de veiligheid en gezondheid in hun bedrijf kunnen verbeteren met oplossingen die wellicht al door anderen in de praktijk met succes zijn toegepast. Zo voorkom je de zogeheten ‘bedrijfsblindheid’ voor de eigen situatie en kan optimaal geleerd worden van en met elkaar.

Door deze werkwijze wordt de verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid op de werkplek c.q. werkvloer voor de werknemer nog duidelijker en wordt gedragsverandering maximaal gestimuleerd. Deze methode kan dan later in het eigen bedrijf met alle medewerkers worden toegepast. Stivako organiseert voor de sector de Safety checks-opleiding.

Modules:

De opleiding Arbocoordinator specialisatie veiligheid bestaat uit vijf dagdelen, bedoeld voor medewerkers en arbo-betrokkenen in het grafimediabedrijf en is vooral praktijkgericht. Dat betekent dat de deelnemers daadwerkelijk in het eigen bedrijf en bij die van andere deelnemers over de vloer komen om een beoordeling te doen in de praktijk (uitvoering van de safety checks).

1e bijeenkomst: introductie Safety checks & VGW-beleid van de sector

 • Algemene informatie over de Arbocatalogus Grafimedia
 • De belangrijkste thema’s in het kort
 • De functie van de Arbo RI&E
 • Het belang van gedragsverandering en veiligheidsdenken op de werkvloer
 • Inbreng eigen voorbeelden / ervaringen uit de praktijk

2e bijeenkomst: leren controleren in de praktijk

 • Inbreng bestaande knelpunten (praktijkvoorbeelden deelnemers)
 • Hoe om te gaan met (bijna) bedrijfsongevallen
 • De rol van de "safety checker" en benodigde competenties hiervoor
 • In gang brengen van (gedrags)verandering en behoud van resultaat 
 • Eerste rondgang op de werkvloer en evaluatie

3e bijeenkomst: rondgang in het bedrijf

 • Uitvoer in de praktijk: safety check op de werkvloer + evaluatie
 • Presentatie (per groep) van de bevindingen: analyse knelpunten
 • Implementatie en evaluatie: beoordeling proces, toepasbaarheid en implementatie in het eigen bedrijf, informeren en aanspreken van collega's

4e bijeenkomst: organiseren in de praktijk

 • Adviseren, communiceren en omgaan met weerstand
 • Opstellen intern controleplan
 • Integratie in bestaande systemen / verankering

5e bijeenkomst: terugkomdag

 • Terugrapportage ontwikkelingen in het eigen bedrijf
 • Analyseren en oplossen bedrijfseigen case
 • Uitwissing leer ervaringen
 • Evaluatie cursus: hoe nu verder?

Voor wie & toelating

De opleiding is bedoeld voor iedereen die de taak krijgt of heeft gekregen om in de praktijk van het bedrijf de safety checks uit te gaan voeren. Daarnaast is de opleiding interessant voor iedereen die zich verder wil verdiepen in veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Er is geen instapniveau noodzakelijk.

Studiebelasting

 • Lessen: je volgt 5 dagdelen van 3 uur, waarvan 2 via online sessies. In de schoolvakanties zijn geen lessen. 
 • Zelfstudie: de cursus is vooral heel praktisch ingestoken, maar opdrachten en zelfstudie / voorbereiding is noodzakelijk, maximaal 3 uur per les, afhankleijk van de lesinhoud.   

Certificaat

Elke deelnemer ontvangt het Certificaat arbocoordinator met de aantekening ‘bewust veilig werken’-certificaat van Stivako.

Waar, wanneer en kosten

Deze opleiding wordt gegeven op open inschrijving, maar kan ook incompany georganiseerd worden. De startdata staan gepubliceerd op de website van Stivako. De kosten bedragen € 845,- per persoon, exclusief btw.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de Helpdesk Arbografimedia via 020-5435665 of per e-mail: info@arbografimedia.nl of met Stivako, email naar: info@stivako.nl. Website: www.stivako.nl. Deze opleiding wordt gesubsidieerd door het A & O fonds Grafimedia.

Kalender

Momenteel zijn er geen data beschikbaar.